Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

De zorg op onze school

De zorg op onze school


Wij werken in de groepen op 3 niveaus op grond van de resultaten van de kinderen. Van de gemaakte toetsen worden analyses gemaakt, zodat het onderwijsaanbod op maat kan worden aangeboden. In het leerlingvolgsysteem wordt dit ook voor ouders transparant vastgelegd.
De intern begeleider voert hierover periodiek gesprekken met de groepsleerkracht(en).
Zij is vaak ook betrokken bij oudergesprekken over zorgleerlingen.

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work