Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Pedagogisch klimaat

Pedagogisch klimaat


Elk kind is uniek. Dit betekent dat je als leerkracht niet elk kind op dezelfde manier kunt benaderen. Het ene kind heeft bijvoorbeeld meer veiligheid en ondersteuning nodig en het andere kind kan al zelfstandig(er) functioneren. 
Binnen de school willen we zoveel mogelijk tegemoet komen aan de behoeften die elk kind heeft om:

v  zich te ontwikkelen in een omgeving die veiligheid en geborgenheid biedt;

v  gezien en behandeld te worden als een uniek persoon;
de eigen talenten te ontwikkelen en te benutten op basis van de eigen capaciteiten.

Deze behoeften vragen om een pedagogisch klimaat met daarin zowel veiligheid als voldoende ruimte om zich te ontwikkelen. De leerkrachten binnen de school hebben hierbij een essentiële rol door hun manier van benadering naar het kind en naar elkaar toe. Leerkrachten van Het Startpunt zijn zich daarom ook erg bewust  van hun voorbeeldfunctie. De leerkracht zorgt voor het bieden van veiligheid en geborgenheid door:

v  op uw kind afgestemde uitleg die past bij zijn of haar ontwikkeling;
bieden van ondersteuning in de ontwikkeling van uw kind;
v  
bieden van structuur in de groep en het onderwijsaanbod;
respect voor het feit dat elk kind anders is;
v  
het stellen van grenzen: vrijheid binnen duidelijke grenzen.

De leerkracht biedt ruimte om tot ontwikkeling te komen door:

v   z
elfstandigheid te bieden in het leerproces;
uitdaging te bieden in aanbod en werkvormen;
v   kinderen ruimte te bieden nieuwe dingen te verkennen.

Eén van de middelen waarmee we dit bereiken is de ‘Kanjertraining’.
Zie hiervoor een van de volgende tabbladen.

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work