Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Identiteit

Identiteit

Het Startpunt  is een protestants-christelijke basisschool waar iedereen, ongeacht de geloofsovertuiging welkom is. Samen willen we op zoek gaan naar de weg die God met ons als mensen voor heeft. We willen voor de kinderen het startpunt zijn voor een leven waarin God een rol speelt of zelfs een centrale plaats heeft. We willen de kinderen leren dat God een God van liefde is. Dat heeft Hij laten zien door Zijn zoon Jezus. We willen de kinderen leren te leven zoals Hij leefde; met liefde voor de ander, met een duidelijk doel voor ogen en met een eigen mening. Dit doen we onder meer door Bijbelverhalen te vertellen, te bidden, liederen te zingen  en samen christelijke feestdagen te vieren.


De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work