Home
Menu
Zoek
Zoeken Annuleren

Ouders

Ouders

Een open en duidelijke communicatie tussen school en thuis vinden wij erg belangrijk. Wij willen ouders goed informeren over ons onderwijs en de ontwikkeling van hun kind. Op Het Startpunt maken wij gebruik van verschillende persoonlijke contactmomenten en van sociale en digitale media.

Persoonlijke contactmomenten
het team hecht er veel waarde aan dat u bij persoonlijke contactmomenten aanwezig bent. Volgens ons is dit een voorwaarde om optimaal te kunnen werken aan de toekomst van uw kind. We kennen de volgende contactmomenten:

a. startgesprek
In de derde week na de vakantie vinden de startgesprekken plaats. Het doel van het gesprek: delen van de eerste indrukken en vooruit blikken op het jaar wat gaat komen. De leerkracht geeft informatie over het schooljaar.
b. meekijkdagen
In november en maart kunnen ouders volgens een rooster onder schooltijd in de groep van hun kind komen kijken.
c. Rapportgesprekken
In groep 1 krijgen de leerlingen (die minstens 6 maanden op school zijn) één keer per jaar een rapport.
In groep 2 t/m 8 krijgen de leerlingen tweemaal per jaar een rapport. Naar aanleiding van de rapportages worden er door het jaar heen gesprekken gehouden.
d. andere momenten
Tijdens vieringen zoals Dankdag, Biddag, Kerst of Pasen, maar ook bij de opening van de Kinderboekenweek of de sluiting van het project nodigen we vaak ouders uit. Juist deze feestelijke momenten willen met u meemaken. Kinderen vinden het heel leuk om hun ouders te laten zien wat ze hebben gemaakt of geoefend.

Sociale en digitale media
Op Het Startpunt maken wij in de communicatie naar ouders ook gebruik van sociale en digitale media:
a. de Nieuwsflits, een nieuwsbrief met allerlei actuele informatie over onze school wordt om de week digitaal toegestuurd.
b. Nieuwsberichten vanuit school kunnen ook op Facebook, Twitter en op de site worden gevolgd.
c. Als u de schoolapp heeft geïnstalleerd (zie onder het tabblad de app en pushberichten) kunt u de pushberichten van de school ontvangen. Dit zijn berichten op uw mobiel bij belangrijke gebeurtenissen of uitzonderingen op school.
d. De resultaten van eigen kinderen kunnen door ouders worden ingezien via het digitale dossier (ouderportaal van Parnassys).


 

De school maakt deel uit van de Stichting Christelijk Nationaal Schoolonderwijs Ede e.o.
Website ontwerp Steenstra Media / webrealisatie Web2work