Methodes

We gebruiken methodes die nieuw, aansprekend, uitdagend en eigentijds zijn. Voor rekenen, taal, lezen en spelling zijn dat methodes waar de leerkracht instructie geeft.

Voor de wereldoriënterende vakken leert uw kind door te ontwerpen en onderzoeken. Op deze manier leert uw kind vaardigheden die nodig zijn voor de tijd waarin we leven.  

Met chromebooks oefent  uw kind op eigen niveau extra om mediawijzer te worden. Uw kind leert zo verbindingen te maken tussen wat leuk en goed is en waar ze mee moeten oppassen.