Over onze school

Onze school

Goed onderwijs is waar Het Startpunt voor staat! Voor elke kind zijn gelijke kansen nodig en dat begint bij goed kunnen lezen, rekenen & schrijven. We bieden een duidelijke structuur. Daarin voelt elk kind zich veilig. Daarnaast vinden we het heel belangrijk dat uw kind leert omgaan met de ander en zichzelf. We praten mèt uw kind in plaats van óver uw kind, zodat uw kind zich steeds meer zelf verantwoordelijk voelt.

Over de organisatieBeleidIdentiteit

Jij bent een Kanjer!

Doordat we werken met de Kanjertraining leren we de kinderen hoe ze zichzelf mogen zijn in een groep en dat dat goed is. De Kanjertraining is gebaseerd op vertrouwen. “Vertrouwen is de basis voor het creëren van rust in de klas.” We vertrouwen elkaar en vanuit die gedachte leert uw kind om voor zichzelf op te komen en voelt het zich fijn op school.

Lees meer

Ons team

Het team van Het Startpunt werkt met passie voor uw kind. We zijn heel divers en daardoor hebben we mooie aanvullende talenten. Zo kijken we als team ook naar alle kinderen op school. Iedereen is anders, iedereen mag er zijn met zijn eigen talenten en krachten. Gepassioneerd en realistisch werken wij met uw kind. Soms kiezen we net even een andere aanpak. Zo helpen wij uw kind om tot ontwikkeling te komen. Hierbij is vertrouwen van groot belang. Dat ziet u terug in de rust en structuur die het team uw kind biedt.

Bekijk ons team

Medezeggenschapsraad (MR) en Oudercomité (OC)

We vinden het belangrijk dat uw kind zich veilig en thuis voelt op Het Startpunt. Daarom werken ouders en leerkrachten samen aan een goede school. De Medezeggenschapsraad en het Oudercomité zijn daarin onmisbaar. Het oudercomité helpt ons met het organiseren van projecten en vieringen die de schooltijd van uw kind onvergetelijk maken. De medezeggenschapsraad helpt ons door mee te denken over beleid en onderwijs en is onze kritische vriend. Samen komen we verder!

Fysio in school!

We merken dat veel kinderen extra hulp kunnen gebruiken bij hun motorische ontwikkeling. De fysiotherapeut kan helpen bij dingen als klimmen, klauteren en fietsen, maar ook bij het schrijven. Bij ons op school hebben we een fysiotherapeut in ‘huis’. Indien nodig en altijd in overleg geeft zij onder schooltijd fysiotherapie. Op deze manier kan zij ons helpen om uw kind beter te begeleiden. Win-win!

Stichting CNS Ede

Open en uitnodigend. Dat is wat wij zijn. Vanuit onze christelijke identiteit bieden wij bijzonder goed onderwijs voor elke leerling in veilige, eigentijdse en uitdagende scholen. Uit alles wat we doen spreken vier woorden: vertrouwen, verbinding, verantwoordelijkheid en vakmanschap.

Naar website CNS Ede