Opvang buiten schooltijden

Net als scholen wilt u voor uw kind een BSO die past bij uw kind. Er zijn verschillende BSO’s die de kinderen komen ophalen bij Het Startpunt.

Organisaties die op Het Startpunt komen;