Ziekte, verlof verzuim

Is uw kind ziek? Beterschap gewenst! U kunt uw kind afmelden in Parro. Ook als u bijvoorbeeld naar de tandarts moet, kunt u uw kind daar afmelden. Graag wel voor 08:30, zodat de leerkrachten dan weten welke kinderen die dag afwezig zijn. U kunt ook bellen: 0318 618 592

Verlof

Voor een begrafenis of bruiloft of andere vrije dagen kunt u een formulier bijzonder verlof ophalen in het kamertje bij de directeur. U vult deze dan in. De directeur bekijkt dan of er toestemming verleend kan worden.

Ongeoorloofd verzuim

Ongeoorloofd verzuim ofwel luxeverzuim is niet de bedoeling. Daarop wordt toezicht gehouden. Wanneer een leerling ongeoorloofd verzuimt, kan de directie niet anders dan daar melding van maken bij de leerplichtambtenaar. Meer informatie over verzuim en verlof vindt u in onze Schoolgids.