Ouderinformatie

Aanmelden van uw kind

Bent u geïnteresseerd in onze school? Kom kennismaken! U krijgt dan een rondleiding van de directeur of een ander teamlid. Na een eerste gesprek kunt u uw kind inschrijven. De sfeer bij Het Startpunt proeft u namelijk pas echt als u er binnenstapt!..

Lees meer

Praktische informatie / schoolgids

Lesdagen zijn van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 14.00 uur. Groep 1, 2 en 3 gymmen op woensdag. Groep 4 t/m 8 gymmen op woensdag en vrijdag. Voor alle praktische zaken kunt u de nieuwste versie van de schoolgids hier downloaden.

Lees meer

Vakanties en vrije dagen

De schoolvakanties worden jaarlijks afgestemd met het bestuur van CNS Ede en andere onderwijsorganisaties in de gemeente Ede. Naast de vakanties heeft het team ook diverse studiedagen. Op deze dagen is er geen les. U kunt de vakanties en vrije dagen terugvinden in de agenda op deze website.

Lees meer

Ziekte, verlof verzuim

Is uw kind ziek is? Beterschap gewenst! Wilt u uw kind afmelden voor 8.30 uur via parro, onze communicatie-app? Bellen naar school mag ook (0318-618592), wel graag voor 8.30 uur. Als u verlof op wilt nemen, kunt u dat aanvragen via het formulier ‘aanvraag bijzonder verlof’.

Lees meer

Opvang buiten schooltijden

Op dit moment is er geen buitenschoolse opvang (BSO) in het gebouw. Wel komen er verschillende BSO’s kinderen ophalen, zoals Prins Vleermuis, BSO Knoet en BSO De Thuisclub.

Lees meer

Financiën

Ons onderwijs is voor ieder kind beschikbaar. Financiën mogen daar geen invloed op hebben. Wel vragen wij als school jaarlijks een vrijwillige financiële bijdrage van ouders. Daarmee dekken wij de extra kosten die gemaakt worden voor extra’s die buiten het onderwijsleerpakket vallen.

Financiën

Ik heb een klacht. Wat nu?

Bent u ergens niet tevreden over, of loopt u tegen een probleem aan? Dan horen wij het graag van u. Het is fijn als u dit eerst bespreekt met de betrokken leerkracht. De directeur of intern begeleider zijn daarna aanspreekpunt. Ons streven is zo transparant mogelijk te zijn, omdat we geloven dat dit het beste is voor uw kind.

Lees meer