Partnerorganisaties

Bij Het Startpunt krijgt uw kind steun, welke behoefte hij ook heeft. De school heeft daarom een aantal educatieve partners. Samen zorgen we voor inclusief onderwijs op alle fronten.

Centrum Jeugd en Gezin

Iedere ouder heeft wel eens een vraag over gezond opvoeden en opgroeien. Op onze school kunt u daarvoor terecht bij Willeke van Laar, onze School Maatschappelijk Werker via Jeugd en Gezin. Zij geeft op een begrijpelijke manier antwoord op al uw vragen. Ook denkt ze mee over een mogelijke oplossing. Wij kunnen u snel in contact brengen met haar, zodat u snel een antwoord op uw vragen kunt krijgen.

Fysiotherapie voor kinderen

Bij ons op school vinden we het belangrijk om te kijken naar het gehele kind. Dat houdt ook in dat motoriek een belangrijk onderdeel van ons lesprogramma is. Manon helpt ons door kinderen die hierbij extra hulp nodig hebben in onze school te behandelen. Doordat ze in school werkt kunnen wij de dingen die ze doet met de leerlingen ook inzetten ons onderwijs! Op deze manier verbinden wij het oefenen bij Manon met de schoolpraktijk.

Cultura

Cultuur meekrijgen is zo belangrijk voor uw kind. Theaterlessen, muzieklessen, naar kunst leren kijken en naar de bibliotheek gaan… Deze activiteiten en meer verzorgen wij samen met Cultura. Op deze manier leert uw kind creatief te zijn & anders te kijken naar de wereld. Hoe gaaf om ook op deze manier uitgedaagd te worden!

Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei (SWV)

Het Startpunt is een inclusieve school. Dat betekent dat we ons best doen om ieder kind passend onderwijs te geven. Toch heeft een kind soms meer nodig dan wij kunnen bieden. Het Samenwerkingsverband Rijn en Gelderse Vallei kijkt en denkt mee wanneer uw kind extra ondersteuning nodig heeft. Vanuit hun expertise proberen we de schooltijd van uw kind zo goed mogelijk te laten verlopen. In het School Ontwikkel Profiel leest u meer over de zorg die wij binnen de school bieden.

Peuterspeelzaal ’t Onderdeurtje

Met een peuterspeelzaal in ons gebouw zorgen we voor 1 lijn van 2 jaar tot 12 jaar. We stemmen ons onderwijs op elkaar af en zorgen bij de overgang voor een vloeiende overgang. De intern begeleider van school overlegt met de peuterspeelzaalleidsters hoe uw kind het beste tot zijn recht komt, maar ook wat het nog moeilijk vindt. Op deze manier kan de school beter hulp inschakelen indien dit nodig is.