Schoolontwikkeling

We kijken ieder jaar goed naar ons onderwijs. Wat gaat goed en wat kan nog beter? Dat vragen we ook aan de leerlingen die in de leerlingenraad zitten. We volgen de ontwikkeling van alle leerlingen en passen ons aanbod aan waar dat nodig is. Dit doen we ook vanuit de ambitie om nog beter onderwijs te verzorgen dat aansluit bij uw kind! 

Dit jaar werken we aan: 

  •  Spelend en bewegend leren in groep 1 t/m 3; De overgang van groep 2 naar 3 verloopt soepeler, doordat we beter aansluiten bij de behoefte aan beweging bij jonge kinderen. 
     
  • Hoogbegaafdheid uitbreiden lesaanbod; We starten dit jaar met een schaakgroepje. We leren uw kind vooruit te denken en op meerdere niveaus te schakelen. Daarnaast bieden we uw kind uitdaging in en buiten de klas met behulp van projecten of extra uitdagende materialen. 
  • Rekenen; Ieder kind krijgt uitdaging en is gemotiveerd, waarbij het de eigen invloed op leren gaat vergroten. 
  • ICT: We zetten een doorgaande lijn op voor groep 1-8 waarin we vaardigheden meegeven die uw kind in de toekomst nodig heeft. Uw kind leert presenteren, creatief denken, omgaan met de nieuwste presentatiemiddelen en nog veel meer. (VR-brillen, greenscreens  etc.) 
  • Begrijpend lezen; Teksten lezen en herlezen, erover in gesprek gaan, vragen stellen aan elkaar, discussiëren; dat is wat uw kind nodig heeft om tot dieper begrip te komen. Door uw kind allerlei soorten teksten aan te bieden zal het goed kunnen begrijpen wat er staat. Door op deze manier te werken wordt uw kind nieuwsgierig en wil graag lezen.  
  • Team: De leerkrachten bekijken regelmatig bij elkaar lessen. Samen lessen voorbereiden neemt een plek in onze ontwikkeling in. Zo leren we van en met elkaar.